Metamorfoza Klasztoru Klasztoru oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

27 listopada 2010

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, klasztor oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej wykonał szereg prac, które przyczyniły się do wyremontowania budynku klasztoru oraz pobliskich kapliczek. Końcem września br. w Sanktuarium Kalwaryjskim wykonane zostały ostatnie prace, również te związane z dokumentacją filmową. Byliśmy jedyną ekipą dokumentującą te poczynania w przeciągu dwóch lat. Na podstawie zebranych materiałów oraz dzięki współpracy z o. Damianem Muskus ofm, powstał film dokumentalny  pt: „Rewaloryzacja i zabezpieczenie obiektów w Zespole Architektoniczno–Przyrodniczo-Kulturowym UNESCO Klasztoru oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej”.

Mamy przyjemność zaprosić Was na premierę  2 krótkich fragmentów filmu wieńczących działania związane z remontem. Poniżej pragniemy przedstawić etap, gdzie rozpoczęły się prace oraz etap finalny.

Przed remontem

Po ukończeniu prac

Brak komentarzy (dodaj komentarz)

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz